Barne og ungdomssjukehuset i Bergen, byggetrinn 2

Haukeland sykehus, byggetrinn 2. Her har vi utvendig fasade og skifermuring med Opdal stavskifer.

Entreprenør: Lab entreprenør as

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!