Barne og ungdomssjukehuset i Bergen, byggetrinn 2

Vi har et pågående prosjekt på Haukeland sykehus, byggetrinn 2, som skal være ferdig i 2023. Her har vi utvendig fasade og skifermuring med Opdal stavskifer.

Entreprenør: Lab entreprenør as

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!